07.12.2007 - Beánia študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity

Študenti fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií študujúci odbor - všeobecné lekárstvo otvorili svoju tradíciu konania beánií, nadväzujúc tak na beániu, ktorú po prvý krát v histórii Slovenskej zdravotníckej univerzity v minulom školskom roku zorganizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií s výdatnou podporou jej dekanky a prvej prorektorky prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc.

Už úvodné kultúrne vystúpenie sľubovalo, že medici, budúci lekári, nenechali nič na náhodu. V kultúrnom programe vystúpila fakultná "superstar", študentka prvého ročníka medicíny Alexandra Vojteková s pesničkou od Evanescence My in mmortal, aby ju prestriedali dievčatá s hip-hopovým tancom. Pridala aj druhú skladbu od Aticia Keys If Ain´t got you. Ďalšia študentka medicíny, Martina Belková ukázala svoje tanečné umenie pri tanci lambady.

Úvodného slova sa ujal rektor SZU profesor MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý prítomných privítal, vyjadril radosť nad tým, že študenti medicíny, spoločne aj s ostatnými študentmi fakúlt SZU, sa dokázali dať takto dohromady. Poprial im príjemnú zábavu a na záver si nezabudol zaspomínať, že keď bol on prvák, tak ich beánia trvala až do rána. Jeho slová doplnil prodekan fakulty doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., ktorý okrem dobrej zábavy študentom oznámil, že na kolégiu dekana bolo rozhodnuté o vyhlásení dekanského voľna. Tým jasne naznačil, že zábave už nestojí nič v ceste. "Disdžokej" Juraj Gustafík  potom roztočil zábavu. Fotografie, ktoré sme pripravili, hovoria jasnou rečou. No a o dobré jedlo a občerstvenie sa postaral personál školskej jedálne. Chýbalo vari niečo beánii? Ako sa pre Aktuality vyjadrili niektorí študenti, tak naozaj nič...

   

   

    

    

   

   


 
nasp
6.dec.2007 20:22:05     E