20.- 21.11.2007 - Udelenie ocenenia "Top manažér kvality roku 2007"

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov  VI. ročníka súťaže Top manažéri kvality roku 2007, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2007 v Mestskom divadle v Žiline počas XIV. ročníka medzinárodnej konferencie  Svetový deň kvality,  prevzala Mgr. Eva Němcová, vedúca Jednotky zabezpečenia kvality na SZU ocenenie "Top manažér kvality roku 2007".

Medzinárodná konferencia  pri príležitosti Svetového dňa kvality je každoročným podujatím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, ktorú organizuje v rámci Národného programu kvality Slovenskej republiky ako najväčšie a najvýznamnejšie podujatie roku v oblasti kvality na Slovensku. Medzinárodná konferencia je organizovaná pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Rady Národného programu kvality SR.


 
nasp
3.dec.2007 9:12:36     E