22.11.2007 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Za prítomnosti jeho Magnificencie profesora  MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, zložilo dňa 22. novembra 2007 päťdesiatjeden študentov odboru  verejné zdravotníctvo svoj slávnostný imatrikulačný sľub.
        Slávnostné zhromaždenie otvoril dekan FVZ SZU doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor, ktorý odovzdal slovo rektorovi SZU profesorovi MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. Rektor SZU vo svojom slávnostnom príhovore vyjadril radosť nad tým, že rady študentov SZU sa rozširujú v odbore verejné zdravotníctvo - v odbore, ktorý je síce mladým odborom, ale hrá významnú úlohu v oblasti zdravotného stavu obyvateľov Slovenska. Patrí medzi zdravotnícke odbory a je charakterizovaný orientáciou na celú populáciu, alebo populačné skupiny a interdisciplinárnou spoluprácou mnohých zdravotníckych i nezdravotníckych odborov, pričom ich spoločným záujmom je zdravie ľudí - prevencia chorôb a podpora zdravia. Vyjadril presvedčenie, že všetci po skončení štúdia v odbore verejné zdravotníctvo sa budú hrdo hlásiť k svojej ALMA MATER, a pedagógovia zasa budú môcť hrdo povedať, že toto bol ich absolvent. Na záver všetkým poprial veľa šťastia a zároveň vyjadril želanie, aby sa všetci stretávali len pri samých radostných udalostiach.
        Po predstavení sa pánovi rektorovi, ako aj akademickým funkcionárom, za všetkých študentov imatrikulačný sľub predniesla Lucia Zemanová.

  
  


 
nasp
23.nov.2007 11:38:12     E