16.11.2007 - Ocenenie prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2007.

Slávnostný galavečer sa uskutočnil v piatok 16. novembra 2007. v priestoroch Historickej budovy NR SR v Bratislave. Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána  Mikolaja víťazi  prevzali ocenenia v štyroch kategóriách:

  • Osobnosť vedy a techniky, 
  • Vedecko-technický tím roka, 
  • Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, 
  • Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

V kategórii "Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky" bolo udelené ocenenie prof. MUDr. Svetozárovi Dluholuckému, CSc. Dekanovi Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, za dlhoročnú činnosť na poli vedy, organizácie a zdravotnej starostlivosti o detskú populáciu - založenie skríningového programu novorodencov v Slovenskej republike.


 
nasp
19.nov.2007 9:45:01     E