06.11.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

        Pätnásť  študentov 1. ročníka externého štúdia odboru - Ošetrovateľstvo - dňa 6. novembra 2007 zložilo svoj slávnostný imatrikulačný sľub na detašovanom pracovisku SZU v Komárne. Okrem čelných predstaviteľov Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora SZU, prvej prorektorky SZU a dekanky FOaZOŠ prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., sa slávnostného imatrikulačného aktu zúčastnil aj primátor mesta Komárno Tibor Bastrnák.
       Slávnostnú reč predniesol rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý prítomných informoval o tom, čo od nich spoločnosť očakáva, že okrem prospešnosti v zdravotnej starostlivosti by mali mať aj dostatok tvorivosti, invencie, odvahy, samostatnosti a ľudskosti. Že budú brániť práva pacientov a stanú sa nenahraditeľnými pri riešení problémov zdravia a práva na dôstojný život a tak naplnia očakávania a získané poznatky tvorivo využijú pre prospech všetkých občanov.

   

    

   

  


 
nasp
7.nov.2007 21:17:12     E