15.10.2007 - Tlačová beseda k Svetovému dňu výživy

Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave dňa 15. 10. 2007 uskutočnili pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10. 2007) tlačovú besedu s nasledovným programom:

 1. Príhovor
  -MUDr. Otakar Fitz - zástupca hlavného hygienika SR,
 2. Výživa z pohľadu ÚVZ SR
  -MUDr. Iveta Trusková - vedúca odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, ÚVZ SR,
  (prezentácia)
 3. Dôsledky nesprávneho stravovania a nesprávnej výživy u detí a mládeže
  -MUDr. Jana Nováková, PhD. - vedúca odboru hygieny detí a mládeže, ÚVZ SR,
  (prezentácia)
 4. Výživa a obezita
  -doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc. - Oddelenie bioaktívnych látok a nutričného skríningu, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
  (prezentácia)

   
  


 
nasp
15.okt.2007 16:27:03     E