01.10.2007 - Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 1. októbra 2007 udelil Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu z príležitosti 10. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 1. októbra 2007 udelil Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu z príležitosti 10. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Pamätnú medailu prevzal Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity."


 

 


 


 
nasp
4.okt.2007 16:26:47     E