25.09.2007 - Komisia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR /UNMS SR/ udelila dňa 25.9.2007 cenu W. Kempelena

Komisia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR /UNMS SR/ udelila dňa  25.9.2007 cenu W. Kempelena za skušobníctvo kolektívnu pracovníkov Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite za aktívnu činnosť v oblasti výskumu a skúšobníctva.


 
nasp
4.okt.2007 13:51:49     E