19.09.2007 - Udelenie Reimanovej ceny prof. MUDr. Ladislavovi Hegyimu, DrSc.

Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo na VI. SLOVENSKOM GERIATRICKOM KONGRESE, ktorý bol zároveň súčasťou 35. REIMANOVYCH DNÍ, 33. GRESSNEROVYCH DNÍ a SLOVENSKO - BRITSKÉHO GERIATRICKÉHO SYMPÓZIA Reimanovu cenu profesorovi MUDr. Ladislavovi Hegyimu, DrSc., vedúcemu Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky Fakulty verejného zdravotníctva SZU. Cena mu bola udelená za jeho intenzívnu a vysoko hodnotnú odbornú publikačnú činnosť v oblasti verejného zdravotníctva, so zameraním na sociálnu gerontológiu. Kongres sa konal 19. 09. - 22. 09. 2007 v Prešove pod názvom Quo Vadis Preventívna Medicína? Profesor L. Hegyi na kongrese vystúpil s prednáškou - "Primár MUDr. Eugen Gressner a vývoj geriatrie na Slovensku".


 
nasp
4.okt.2007 13:46:17     E