27.09.2007 - Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelil dňa 27. septembra 2007 Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelil dňa 27. septembra 2007 Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu z príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity. Pamätnú medailu prevzal Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.
 
nasp
28.sep.2007 10:20:12     E