25.09.2007 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2007/08 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Prvá prorektorka SZU a dekanka FOaZOŠ profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc. privítala prítomných študentov, pedagogických pracovníkov a obzvlášť osobitne profesora MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Hneď v úvode patrili jej slová práve študentom, ktorých informovala, že vedenie univerzity sa snaží o vytváranie čo najlepších podmienok pre ich štúdium vo všetkých študijných programoch. Zdôraznila, že všetky študijné programy, ktoré sa na fakulte vyučujú, úspešne prešli akreditáciou, že univerzita, podľa stanoviska Akreditačnej komisie vlády SR, spĺňa podmienky ako denného, tak aj externého štúdia. Fakulta má akreditáciu všetkých troch akademických titulov - Bc., Mgr. a PhDr., ako aj priznávanie akademických hodností docent a profesor.
Potom sa slova ujal rektor SZU profesor MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý  vyjadril potešenie nad tým, že  sa môže stretávať s ľuďmi, ktorí začínajú na univerzite študovať, ale aj s tými, ktorí už študujú. Študentom v krátkosti pripomenul históriu univerzity a podmienky jej vzniku. "Naplnilo ma optimizmom, že veľa mladých ľudí má záujem pracovať v zdravotníctve a že ste si zvolili práve Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ktorá nesporne v ponúkaných študijných programoch je najlepšia. Je nová doba, ktorá od vás očakáva, veľké nároky. Kedysi zdravotné sestry tiež vykonávali vysoko kvalifikovanú prácu, ale vy vo vzdelaní postupujete o stupeň vyššie. Vy sa, okrem iného, máte možnosť zapojiť aj do vedecko - výskumnej práce", povedal prítomným rektor SZU profesor MUDr. Ján Štencl, CSc.
Vyzdvihol tiež fakt, že študenti si dali záväzok účasť na prevencii merania krvného tlaku. Na záver vysoko ocenil výber tohto krásneho, ale nesmierne náročného povolania a prisľúbil, že univerzita urobí všetko, aby po jej skončení absolventi vedeli čo najlepšie pomôcť svojmu pacientovi.
Na záver pani dekanka profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc. prítomných ubezpečila, že škola sa bude vždy zaoberať všetkými študijnými i osobnými problémami každého študenta, ak o to požiada.

   

  


 
nasp
26.sep.2007 8:05:45     E