24.09.2007 - Seminár pre rodičov a deti s Downovým syndrómom

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Ambulancia imunológie a Downovho syndrómu, Limbová 14, Bratislava 833 03 v spolupráci s Občianskym združením IVANKA, spoločnosťou pre výskum, poradenstvo a integráciu ľudí s Downovým syndrómom, usporiadali odborný seminár na tému - KOSTNÝ METABOLIZMUS U VYBRANEJ GENETICKEJ PORUCHY - DOWNOVHO SYNDRÓMU: vplyv genetických a nutričných faktorov. Zúčastnilo sa ho približne 60 poslucháčov, rodičov a detí s týmto ochorením.
Seminár o kostnom metabolizme a ortopedických poruchách u detí a dospelých ľudí s Downovým syndrómom  sa konal v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity dňa 24. septembra 2007 s týmto programom:

 1. Panel "Kostný metabolizmus a ľudia s Downovým syndrómom". Výsledky projektu MZ SR.
  • Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., RNDr. Zora Krivošíková, PhD., doc. MUDr.
  • Mária Šustrová, CSc., mim. prof.,  Ing. Zuzana Kovačíková, CSc. MUDr. Kornélia 
  • Štefíková, RNDr. Soňa Wimmerová, PhD., Ľubica Procházková.
 2. "Ortopedické problémy u ľudí s Downovým syndrómom":
  • MUDr. Vladimír Hostýn, CSc.
 3. Diskusia

Po skončení seminára, čakalo deti malé prekvapenie v podobe sladkostí, ktoré im pripravili usporiadatelia.

    
nasp
25.sep.2007 18:35:55     E