25.09.2007 - Návšteva Dr. Abai K. Baigenzhina, riaditeľa Národného výskumného a vzdelávacieho centra pri Ministerstve zdravotníctva Republiky Kazachstan.

Dňa 25. septembra 2007 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu Dr. Abai K. Baigenzhin, riaditeľ Národného výskumného a vzdelávacieho centra pri Ministerstve zdravotníctva Republiky Kazachstan.

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor univerzity, hosťom predstavil našu univerzitu, jej dosiahnuté výsledky, hlavné zameranie a ciele. Prítomní prerokovali rozvoj spolupráce našej univerzity v oblasti vzdelávania a výskumu s partnerskými inštitúciami v Kazachstane.

     


 
nasp
25.sep.2007 18:08:43     E