20.09.2007 - Prof. PhDr. Dana Farkašová CSc. sa stala prvou zástupkyňou Slovenskej republiky v Stálom výbore Regionálneho výboru WHO pre Európu (SCRC WHO/EURO).

Prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prof. PhDr. Dana Farkašová CSc. sa stala historicky prvou zástupkyňou Slovenskej republiky v Stálom výbore Regionálneho výboru WHO pre Európu (SCRC WHO/EURO). Voľba sa uskutočnila 20.septembra na 57.zasadnutí RC WHO/EURO v Belehrade, kde sa stretli ministri zdravotníctva Európy. Jej zvolenie bolo výsledkom dobrej spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR a RC WHO/EURO. Profesorka PhDr. Danka Farkašová, PhD. sa od začiatku svojej medicínsko-vedeckej kariéry venuje odboru pedagogika - ošetrovateľstvo je mimoriadne vedecky a publikačne aktívna.

 

 


 
nasp
24.sep.2007 10:41:36     E