31.08.2007 - Prof. MUDr. Tomášovi Trnovcovi, DrSc. udelil prezident SR štátne vyznamenanie ku Dňu Ústavy SR

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania. Slávnosť sa konala v Sieni Ústavy Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, členov diplomatického zboru, predstaviteľov cirkví a verejného života. Prezident SR v slávnostnom príhovore vyzdvihol význam osobností, ktoré reprezentujú našu vlasť. Upozornil tiež na nevyhnutnosť vzdelanosti a kultúrnosti ako kľúčov k riešeniu problémov, s ktorými zápasí svet. "A ešte je tu jeden kľúč, na ktorý by som rád upozornil. Je to autorita. Poznatková a morálna. V poslednom čase sa čoraz nástojčivejšie vynárajú hlasy významných vedeckých osobností, ktoré upozorňujú na konflikt medzi skupinovými a všeľudskými záujmami", povedal slovensksý prezident v kontexte s upozorneniami vedcov na to, že sa dlhodobo utajujú mnohé nové vedecké poznatky, čím sa vylučuje ich využitie v iných, nekonkurenčných vedných odboroch. Prezident Ivan Gašparovič ďalej v príhovore apeloval aj na médiá, ktoré by mali informovať občanov o významných osobnostiach, ktoré celý svoj život obetovali celospoločenskýcm záujmom - vedcom, umelcom, manažérom, humanitným pracovníkom - tým, ktorí dokázali priniesť spoločnosti podstatne viac, než iní.

Zoznam ocenených:
.
.
.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
vedec
- za významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a zdravotníctva

.
.
.

  

zdroj : http://www.prezident.sk/?rok-2007&news_id=4997


 
nasp
7.sep.2007 21:02:26     E