31.08.2007 - Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., rektor SZU ocenený najvyššou cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Na základe návrhu (schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rokovaní dňa 12. júna 2007) na ocenenie osobností najvyššou cenou  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, bolo toto ocenenie udelené na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 31. augusta 2007 pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky piatim osobnostiam:

      • prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc.
      • JUDr. Eduard KUKAN
      • Otakar NEHERA
      • doc. PhDr. Ján STARŠÍ, CSc.
      • Gréta ŠVERCELOVÁ - JEZNÁ

 

 


 
nasp
31.aug.2007 14:17:30     E