10.07.2007 - Prvé promócie na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici

Dňa 10. júla 2007 sa v Aule Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici konali prvé, teda výnimočne slávnostné, promócie v histórii Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, so sídlom v Banskej Bystrici. Promovali absolventi externého bakalárskeho štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Po slávnostnom sľube "Spondeo ac polliceor" si z rúk dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. prevzalo diplomy o ukončení bakalárskeho štúdia 16 vyznamenaných absolventov a 68 absolventov, ktorí prospeli.

Slávnostný prejav odznel z úst rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Jána Štencla, CSc, ktorý vyzdvihol význam vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo, vyjadril vieru, že v Banskej Bystrici sa položili pevné základy vysokoškolského vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v tomto regióne, ako aj v celoslovenskom meradle. Rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. poďakoval dekanovi FZ SZU a všetkým jej zamestnancom za vykonanú prácu.

Potom dekan FZ SZU prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil význam hodnôt v živote človeka, význam dobrej spolupráce medzi sestrou a lekárom a zdôraznil, že dobre pripravená sestra je dôležitým článkom kvalitnej starostlivosti o pacienta. V závere svojho príhovoru absolventom pripomenul, aby šírili dobré meno Slovenskej zdravotníckej univerzity a neustále prehlbovali svoje odborné vedomosti. Poďakovanie za študentov predniesla Bc. Gabriela Černáková.

 

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe ošetrovateľstvo, ktorí boli promovaní 10. júla 2007 o 11.00 hod.

 

Štúdium ukončili s vyznamenaním

Bachledová Jana, narodená vo Zvolene

Brndiarová Milota, narodená v Hnúšti-Likieri

Bukovcová Zuzana, narodená v Šuranoch

Chrenková Iveta, narodená v Novej Bani

Detvanová Janka, narodená v Bojniciach

Gasperová Nora, narodená v Banskej Bystrici

Kalinová Miroslava, narodená v Hnúšti-Likieri

Kostúrová Slavka, narodená v Banskej Bystrici

Košíková Katarína, narodená v Brezne

Kulichová Olga, narodená v Čáslavi

Macháčková Jana, narodená v Banskej Bystrici

Pastorková Mária, narodená v Banskej Bystrici

Priesolová Ľuba, narodená v Brezne

Sládečková Lenka, narodená v Žiari nad Hronom

Šumberová Svetlana, narodená v Žiari nad Hronom

Švantnerová Olga, narodená v Ostrave

Prospeli

Babeľová Martina, narodená v Brezne

Beňadiková Daniela, narodená vo Zvolene

Bohušová Katarína, narodená vo Zvolene

Brašeňová Katarína, narodená v Trstenej

Bučková Martina, narodená v Banskej Bystrici

Čapková Alena, narodená v Krupine

Černáková Gabriela, narodená v Šuranoch

Černáková Renata, narodená v Pôtori_Slatinke

Dudková Erika, narodená v Hnušti-Likieri

Ďurfinová Monika, narodená v Banskej Bystrici

Ďuricová Adriana, narodená v Banskej Štiavnici

Fejová Veronika, narodená vo Veľkom Krtíši

Frátriková Tatiana, narodená v Brezne

Gajdošová Dana, narodená v Detve

Giertlová Ivana, narodená v Brezne

Halgašová Zuzana, narodená v Banskej Bystrici

Handlovská Ľuboslava, narodená v Banskej Bystrici

Hanusová Jana, narodená vo Zvolene

Hájeková Zdenka, narodená v Leviciach

Häringová Alena, narodená v Detve

Hroncová Mária, narodená v Brezne

Hrušková Janka, narodená v Brezne

Hurtíková Oľga, narodená v Čadci

Jančiarová Kristína, narodená v Banskej Bystrici

Janeková Jana, narodená v Leviciach

Jobová Lenka, narodená vo Zvolene

Jurašková Dagmar, narodená v Banskej Bystrici

Knoppová Iveta, narodená v Brezne

Končoková Veronika, narodená v Kremnici

Korčok Július, narodený v Krupine

Kosturová Alena, narodená v Banskej Bystrici

Kováčová Zuzana, narodená vo Zvolene

Kozelníková Anna, narodená vo Zvolene

Kupcová Lenka, narodená v Brezne

Kutliaková Andrea, narodená vo Zvolene

Kvasničáková Janka       ,narodená v Námestove

Kyzeková Pribylinová Jana, narodená v Brezne

Laksíková Stanislava, narodená vo Zvolene

Lalíková Darina, narodená v Banskej Štiavnici

Laudárová Ladislava, narodená v Hnúšti-Likieri

Lendvay Stanislav, narodený v Krupine

Lepiešová Daša, narodená v Banskej Bystrici

Machovičová Erika, narodená vo Zvolene

Malatincová Dana, narodená v Detve

Marková Mariana, narodená vo Zvolene

Matysová Jana, narodená v Trstenej

Miženková Jana, narodená v Krompachoch

Muránska Alena, narodená v Detve

Nociarová Stanislava, narodená v Banskej Bystrici

Olšiaková Jarmila, narodená v Detve

Pavlovicová Nadežda, narodená v Krupine

Priškinová Jana, narodená v Krupine

Richterová Katarínam, narodená v Banskej Bystrici

Rusnáková Andrea, narodená vo Zvolene

Schvarczová Drahoslava, narodená vo Zvolene

Sekerešová Anna, narodená v Lučenci

Simanová Marcela, narodená v Banskej Bystrici

Solivajs Michal, narodený v Banskej Bystrici

Stopková Anna, narodená v Bojniciach

Straková Elena, narodená v Handlovej

Sujová Zdenka, narodená v Banskej Štiavnici

Štígelová Katarína, narodená vo Zvolene

Tončíková Silvia, narodená v Žiari nad Hronom

Urbanová Mária, narodená v Banskej Bystrici

Valuhová Renáta, narodená v Banskej Bystrici

Varchulíková Monika, narodená v Bratislave

Vichrová Nadežda, narodená v Brezne

Zacharová Renáta, narodená vo Zvolene

Zámečníková Milena, narodená v Lučenci

   

 

 


 
nasp
17.júl.2007 12:00:13     E