02.07.2007 - Promovali absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty verejného zdravotníctva

Fakulta verejného zdravotníctva SZU dňa 2. júla 2007 promovala svojich bakalárov. Po predpísaných ceremóniách zložili absolventi štúdia svoj promočný sľub, ktorý končil slovami, "že SZU a jej Fakultu verejného zdravotníctva si uchovajú vďačnej pamäti a vždy budú podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy". Potom každý z nich potvrdil svoj sľub  položením dvoch prstov ruky na žezlo a vyriekol Spondeo ac polliceor a z rúk prorektora SZU a dekana fakulty doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mimoriadneho profesora si všetci prítomní prevzali svoj vytúžený diplom. Potom  k nim prehovoril dekan fakulty, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore podčiarkol náročnosť študovaného odboru pre svoj multidisciplinárny charakter, lebo ten si vyžaduje kooperáciu zdravotníckych a nezdravotníckych odborníkov, či s menšími skupinami ľudí, čo, podľa pána dekana, býva často veľmi ťažké a komplikované. Pripomenul tiež skutočnosť, že niekedy býva aj demotivujúcim faktorom to, že človek hneď nevidí výsledky svojej práce a vynaloženého úsilia, ale až s určitým kratším alebo dlhším časovým odstupom. Preto považuje za potrebné, aby v tomto odbore pracovali vzdelaní odborníci, ktorí budú v praxi implementovať ochranu a zdravie ľudí, aby verejné zdravotníctvo bolo perspektívnym odborom, ktorý  postupne zaujíma v zdravotníckej oblasti i v živote spoločnosti svoje významné miesto.
Prítomným sa tiež prihovorila Jeho Magnificencia prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.. Pán rektor povedal: "Zloženie sľubu a prevzaté diplomy vás oprávňujú vykonávať jedno z najkrajších a najušľachtilejších z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja, vysokoškolských povolaní - povolanie verejného zdravotníka. Diplomy vás zaväzujú plniť poslanie a úlohy na úseku verejného zdravotníctva, ktoré je našou spoločnou budúcnosťou, ktoré je výzvou vyplniť priestor dôstojnej, hlboko medicínskej a zmysluplnej práce". Vyzval prítomných, aby sa podieľali na pozitívnom ovplyvňovaní determinantov zdravia, na znížení výskytu rizikových faktorov životného, pracovného, sociálneho a ekonomického prostredia, ako predpokladu zdravšieho a dlhšieho života, na pozitívnom ovplyvňovaní životného štýlu a správania obyvateľstva, ale aj plnení nových úloh verejného zdravotníctva vyplývajúcich z nášho členstva v EÚ". Na záver im pán rektor poblahoželal k úspešnému ukončeniu štúdia.  Za všetkých slávnostné poďakovanie pedagógom i prítomným rodinám prečítala Dagmar Olosová, ktorá v ňom o. i. uviedla, že si všetci vážia možnosť, ktorá im bola daná a vynasnažia sa, aby ich úspech viedol k službe tým, ktorí ju budú potrebovať.

Zoznam absolventov bakalárskeho štúdiaFakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave v študijnom programe verejné zdravotníctvo

Denná forma štúdia

Prospeli:

  1. Petra Alakšová, narodená v Trenčíne
  2. Ivana Fuseková, narodená v Nitre
  3. Zuzana Hončíková, narodená v Bratislave
  4. Ľubica Horská, narodená v Bratislave
  5. Kristína Ibolyová, narodená v Galante
  6. Pavlina Kadlíčeková, narodená v Bratislave
  7. Veronika Kortišová, narodená vo Veľkom Krtíši
  8. Ľubica Maliariková, narodená v Malackách
  9. Lucia Masárová, narodená v Trnave
10. Renáta Maturová, narodená v Piešťanoch
11. Miroslava Pirošková, narodená v Košiciach
12. Zuzana Pivarníková, narodená v Michalovciach
13. Eva Švitelová, narodená v Ilave
14. Karol Wild, narodený v Bratislave
15. Andrea Zervanová, narodená v Bratislave

Externá forma štúdia

Prospeli:

  1. Hajnalka Ahmed Othman, narodená v Dunajskej Strede
  2. Tibor Beke, narodený v Dunajskej Strede
  3. Helena Belányiová, rodená Šnírerová, narodená v Rožňave
  4. Zdenka Belohorcová, narodená v Topoľčanoch
  5. Ivan Berzedi, narodený v Piešťanoch
  6. Slávka Blašková, rodená Žiačiková, narodená v Považskej Bystrici
  7. Andrea Burganová, rodená Jedenástiková, narodená v Trenčíne
  8. Adriana Čierna, rodená Čížová, narodená v Novej Bani
  9. Katarína Čutková, rodená Točíková, narodená v Bratislave
10. Martin Fabian, narodený v Piešťanoch
11. Alica Frtúsová, rodená Baroková, narodená v Hlohovci
12. Andrej Galbavý, narodený v Bratislave
13. Ján Hamar, narodený v Bratislave
14. Daniela Hamarčáková, rodená Vereščáková, narodená v Stropkove
15. Antónia Holičová, rodená Bagová, narodená v Detve
16. Zuzana Hrúzová, narodená v Bratislave
17. Zuzana Juríková, narodená v Bratislave
18. Kristína Kaszabová, narodená v Bratislave
19. Ľudmila Košíková, rodená Václavová, narodená v Trenčíne
20. Ľubica Kovalčíková, narodená v Kežmarku
21. Martina Mahútová, narodená v Martine
22. Martina Majerníková, narodená v Gelnici
23. Janka Mičáková, rodená Frkáňová, narodená v Martine
24. Jana Motolová, narodená v Trenčíne
25. Miroslava Mudríková, narodená v Čadci
26. Silvia Mudroňová, rodená Sotáková, narodená vo Vranove nad Topľou
27. Zuzana Novotná, narodená v Dunajskej Strede
28. Dagmar Olosová, rodená Kubačková, narodená v Ružomberku
29. Martina Ostrovská, rodená Blanárová, narodená v Nových Zámkoch
30. Tamara Ottová, narodená v Komárne
31. Iveta Petránová, narodená v Myjave
32. Veronika Raffayová, narodená v Trnave
33. Roman Rams, narodený v Kežmarku
34. Ing. Andrea Sokolská, rodená Sládeková, narodená v Prahe  (Česká republika)
35. Edita Šantová, rodená Némethová, narodená v Kráľovskom Chlmci
36. Jana Šlosárová, rodená Adamková, narodená v Bratislave
37. Tatiana Tarageľová, narodená v Trstenej
38. Jana Válkyová, rodená Slobodová, narodená v Nitre
39. Dagmar Volentičová, narodená v Bratislave
40. Erika Žačoková, rodená Csölleiová, narodená v Podunajských Biskupiciach

    


 
nasp
6.júl.2007 11:03:06     E