29.05.2007 - Tlačová beseda - Svetový deň bez tabaku

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  a Úrad verejného zdravotníctva SR pri príležitosti  Svetového dňa bez tabaku (31. máj 2007) usporiadali na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity dňa  29. mája 2007 tlačovú besedu s názvom:

Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti?

Program:

  1. Štyri roky od ratifikácie dohovoru o kontrole tabaku na Slovensku
   doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH - riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva SR,
  2. Prečo regulácia fajčenia v reštauráciách a baroch?!
   PhDr. Róbert Ochaba, MPH - Centrum kontroly tabaku, ÚVZ SR,
  3. Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia
   prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,
   vedúci Katedry kardiológie a angiológie SZU,
  4. Fajčenie a onkologické ochorenia
   - prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. - vedúci Subkatedry funkčnej diagnostiky SZU.

 

   

   


 
nasp
30.máj.2007 12:28:16     E