03.05.2007 - 3. Študentská vedecká konferencia FOaZOŠ a súťažná prehliadka prác

Dňa 3. mája 2007 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií konala pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. 3. Študentská vedecká konferencia a súťažná  prehliadka prác ŠVOČ v akad. roku 2006/2007.

Program konferencie

• Slávnostné otvorenie
• Príhovor rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.
• Odborný program
• Sekcia ošetrovateľstva
• Sekcia pôrodnej asistencie
• Sekcia jazyková
   - nemecký jazyk
   - anglický jazyk
• Prestávka, občerstvenie
• Vyhlásenie výsledkov
• Odovzdanie cien dekankou FOaZOŠ prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc.
• Záver

Miestom konania bola poslucháreň A, SZU, Limbová 12, Bratislava. Trvanie prednášky bolo limitované na 10 minút. Po každej prednáške prebehla 5 - minútová diskusia.

Najlepšie práce v každej sekcii boli odmenené Cenou rektora SZU

 1. miesto: 3000 Sk
 2. miesto: 2000 Sk
 3. miesto: 1000 Sk

Porota pracovala v zložení:

prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. rektor SZU
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. dekan FOaZOŠ
h. doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.
h. doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
h. doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
h. doc. MUDr. Karol Plank, CSc.
PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
PhDr. Emília Miklovičová
PhDr. Viera Tereková
PhDr. Dana Zvalová

-------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY

3. Študentskej vedeckej konferencie
3. máj 2007


A.)  sekcia: Ošetrovateľstvo

 1. miesto
  Haruštiak Martin: Uplatňovanie metód selfmonitoringu u diabetikov  2. typu
  2.roč. OŠ
 2. miesto
  Véghová Veronika: Informovanosť u študentov o dezinfekčnom programe
  2.roč. OŠ
 3. miesto
  Izák Jaroslav: Poskytovanie prvej pomoci laickou verejnosťou
  1.roč. UZS 

Ďalší účastníci:

 1. Ergangová Lucia: Starostlivosť o ľudí s  Alzheimerovou chorobou v centre "Memory", 2.roč. OŠ
 2. Plevová Katarína: Kvalita života pacienta s urostómiou , 2.roč. OŠ
 3. Goláňová Miroslava: Fyzioterapia po náhrade predného skríženého väzu, 2.roč. FZT
 4. Majstrák Ľubomír: Využitie RSU (regeneračného svalového uvoľnenia) v prevencii a liečbe vybraných myofasciálnych syndrómov, 2.roč. FZT
 5. Szimetová Veronika, Baloghová Kornélia, Töröková Beáta: Prevencia osteoporózy u žien, 1.roč. OŠ
 6. Čičáková Miroslava, Vajkúnyová Barbora: Informovanosť laickej verejnosti o rizikách vírusovej hepatitídy, 1.roč. OŠ
 7. Bernáthová  Katarína: Informovanosť laickej verejnosti o Alzheimerovej chorobe, 2.roč. OŠ
 8. Vrbičanová Alena: Zmena životného štýlu u alergikov trpiacich na sennú nádch, 2.roč. OŠ
 9. Hodossy Ľudovít: Informovanosť pacientov o ošetrovaní dolnej končatiny po amputácii, 2.roč. OŠ

B.)  sekcia: Pôrodná asistencia

 1. miesto
  Mračková Jana: Prenatálna komunikácia a bonding
  2.roč. PA
 2. miesto
  Bašová Eva:
  Sexuálna výchova detí na základných školách
  2.roč. PA
 3. miesto
  Balušíková Katarína:
  Informovanosť budúcich matiek o psychofyzickej príprave na pôrod
  2.roč. PA

Ďalší účastníci:

 1. Radošová Jana: Upevňovanie fertilného zdravia v komunite sluchovo postihnutých, 2.roč. PA
 2. Lehutová Linda: Aromaterapia a jej využitie v pôrodníctve, 2.roč. PA
 3. Janktová Lenka: Klimaktérium a jeho individuálne prežívanie u žien, 2.roč. PA


C.)  sekcia: Nemecký a anglický jazyk

A. Nemecký jazyk

2. miesto
Kóšová  Rebeka: AIDS
1.roč. OŠ

3. miesto
Hodossy Ľudovít: Výživa starých ľudí
2. roč.OŠ

Ďalší účastníci:

 1. Valentinová Gabriela: Tráviaci systém a gastroenterologická diagnostika, 2.roč. OŠ
 2. Véghová Veronika: Klonovanie -  vízia alebo budúcnosť, 2.roč. OŠ
 3. Vojteková Andrea: Sprevádzanie  zomierajúcich, 2.roč.OŠ
 4. Nosková Jana: Záchranný systém, 1.roč. UZS

B. Anglický jazyk

1.miesto
Bublová Michaela: Telesná aktivita po 50. roku života
1.roč. FZT

Účastník:

Dlhoš Miroslav: Športová fyzioterapia a nové problémy, 1.roč. FZT

   

   

   


Stiahnite si:


 
nasp
4.máj.2007 9:48:14     E