24.04.2007 - Návšteva predsedu parlamentu p. Pavla Pašku na SZU

Dňa 24. apríla 2007 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Pavol Paška.

Predseda NR SR navštívil výučbové priestory a výskumné laboratória univerzity a následne sa zúčastnil stretnutia s predstaviteľmi akademickej obce univerzity. Rektor univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., informoval o histórii univerzity, súčasnom postavení v systéme vzdelávania a vedy, problémoch, ktoré rieši, ako aj úlohách, ktoré si univerzita predsavzala. Predseda parlamentu konštatoval svoj kladný postoj pri riešení aktuálnych a naliehavých problémov univerzity. Okrem iného, predseda parlamentu, tiež zdôraznil, že vláda SR bude hľadať možnosti, ako pomôcť skvalitňovať jej spoločensky veľmi dôležitú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu.

V rámci diskusie sa akademickí funkcionári dotkli najmä otázok kvality, obsahu a spôsobu vzdelávania, ktoré je na vyššej úrovni, ako v niektorých starších členských krajinách EÚ. Hovorilo sa aj o vytvorení zdravotníckej doktríny, ktorá by obsahovala všetko to, čo Slovensko potrebuje a čo by mohlo zdravotníctvu pomôcť. Taktiež sa hovorilo aj o spravodlivejšom financovaní vysokých škôl, najmä špičkových vysokých škôl, ktoré dosahujú výrazné úspechy, ako aj možnosti zvýšenia financovania vedy na Slovensku. Otvorila sa i otázka riešenia špecializačného štúdia na úrovni EÚ, ako osobitný typ vysokoškolského štúdia, a pod. Na otázky odpovedal predseda parlamentu v duchu vzájomného porozumenia a pochopenia potrieb a prisľúbil akademickým funkcionárom pomoc. Na záver, predseda parlamentu, vyjadril presvedčenie, že zdravotníctvo sa má prispôsobovať potrebám ľudí a nie naopak.

Po zápise do Kroniky univerzity ukončil predseda Národnej rady SR návštevu Slovenskej zdravotníckej univerzity.

   

   

   

   


Stiahnite si:


 
nasp
24.apr.2007 15:16:53     E