17.04.2007 - Tlačová beseda k Európskemu imunizačnému týždňu

Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa (16. 04. - 22. 04. 2007) uskutočnili 17. 04. 2007 tlačovú besedu v zasadačke ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, Bratislava. V tejto súvislosti išlo aj o odpoveď týchto troch významných inštitúcií k rôznym antivakcinačným snahám prebiehajúcim po celom svete zo strany istých kruhov, ktoré bagatelizujú význam očkovania, ba až priveľmi často sú cielene mierené na tých, ktorí nie sú dostatočne informovaní, aby zabránili akémukoľvek očkovaniu najmä ich detí. Tlačovú besedu otvoril riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.

Program:

1. "Význam Európskeho imunizačného týždňa" - príhovor
MUDr., RNDr. Ján Mikas - vedúci odboru epidemiológe ÚVZ SR
 
2. "Očkovanie, áno alebo nie?"
MUDr. Darina Sedláková, MPH - zástupkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku,

3.  "Zaočkovanosť v SR v porovnaní s inými krajinami EÚ"
MUDr. Jarmila Lančová - vedúca pracovnej skupiny pre imunizáciu odboru epidemiológie ÚVZ SR

4. "Hodnota vakcinácie"
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. - dekan Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, prednosta Detskej kliniky DFNsP v Banskej Bystrici, člen imunizačnej komisie ÚVZ SR, člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti

5. "Pravidelné povinné očkovanie u dospelých"
MUDr. Peter Lipták - prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

   

 


 
nasp
18.apr.2007 8:22:09     E