13.04.2007 - XLVII. Dérerov memoriál

Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská akadémia vied, Slovenská zdravotnícka univerzita, Dekanát LF UK, Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - Kramáre usporiadali dňa 13. apríla 2007 XLVII. Dérerov memoriál v posluchárni č. 1 FNsP akad. Ladislava Dérera Bratislava - Kramáre, Limbová ul. č. 5.

Za prítomnosti asi tristo poslucháčov sa prítomným prihovoril rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a riaditeľ FNsP MUDr. Richard Raši, MPH. Skôr, ako odznela memoriálová prednáška, ktorú mal tú česť predniesť prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS, pod názvom "Liečba akútneho a chronického zlyhania pečene", sa uskutočnilo slávnostné udelenie "Dérerovej ceny" - ceny predsedníctva SLS za rok 2006. Obdržal ju prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., prezident Slovenskej internistickej spoločnosti.

Program:

 1. Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha)
  Liečba dyslipidémií - súčasnosť a budúcnosť
 2. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Bratislava)
  Čo prinesie budúcnosť v antiinfekčnej farmakoterapii
 3. Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. (Košice)
  Tumory nadobličky, ich diagnostika a liečba
 4. Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc. (Bratislava)
  Pohľad klinika na sekundárnu artériovú hypertenziu
 5. Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. (Bratislava)
  Postklimakterická osteoporóza
 6. Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. (Bratislava)
  Hybernujúci myokard
 7. Prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc. (Bratislava)
  Srdcové zlyhávanie a transplantácia srdca: náhrada srdca - reality a sny
 8. Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. (Bratislava)
  Elektroimpulzoterapia závažnej dysfunkcie ľavej komory srdca
 9. Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. (Bratislava)
  Srdcová frekvencia pri kardiovaskulárnych chorobách a možnosti jej ovplyvnenia farmakoterapiou
 10. Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. (Bratislava)
  Význam a možnosti ergometrie v internej medicíne a kardiológii
 11. Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. (Martin)
  Súčasné názory na metabolický syndróm
 12. Prim. MUDr. Juraj Vozár, CSc. (Šamorín)
  Možnosti liečby cukrovky dnes a jej perspektívy
 13. Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, CSc. (Bratislava)
  Zmeny v prevalencii infekcie H., pylori pri chronických gastritídach
 14. Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. (Martin)
  Refluxová choroba pažeráka a vzťah refluxu ku chorobám
 15. Doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc. (Bratislava)
  Intoxikácia hubami - možnosti súčasnej diagnostiky a liečby

47. Dérerov memoriál a vedeckú schôdzu ukončil prof. MUDr. Milan Pavlovič., CSc. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým aktívnym účastníkom, ako aj prezidentovi ČIS profesorovi MUDr. Richardovi Češkovi, CSc. z Prahy. Pripomenul poslucháčom aj malú reminiscenciu, keď si pred rokom dovolil ostro vystúpiť proti nekultúrnemu počinu voči tradícii a národnej úcte pri odstránení pomenovania bratislavských zdravotníckych zariadení. "Našťastie, aspoň dúfam, že také snahy odišli spolu s ich tvorcami, vtedajším pánom ministrom i pánom riaditeľom. Všade vo svete sa tradícia zachováva a ctí". (...) "S napätím pozorujeme zápas o nemocničné postele a o financie do zdravotníctva. S obavami sledujeme, a želáme si, aby súčasné, nové centrálne  vedenie nepodľahlo iba argumentácii ekonómov, finančníkov i "zlých" štatistikov, a nie zdravotníkov - Slovensko nie je Amerika, ani Rakúsko, ba ani Česko", povedal vo svojej záverečnej reči okrem iného profesor Pavlovič.

Redakcia webovej stránky požiadala prof. MUDr. M. Pavloviča, CSc. o krátky rozhovor.

Prečo Dérerov memoriál?

 • Ide o uznávanú vedeckú a pedagogickú kapacitu v oblasti medicíny. Z jeho "školy" vyšli napríklad aj profesor Ondrejička, profesor Dieška a rad ďalších. Ide o významné klinické a experimentálne výsledky - cyklicita fyziologických dejov so zameraním na hematológiu. Akademik Ladislav Dérer bol publikačne aktívny. Napísal napríklad prvú propedeutiku interného lekárstva, aj preto si zaslúži našu internistickú úctu a pozornosť.

Čo sa zmenilo za ten dlhý čas?

 • Napríklad miesto konania. Keď sme po vybudovaní nemocnice na Kramároch sem premiestnili z FNsP na Mickewiczovej ulici Dérerov memoriál.  Spomínam si tiež, aká kedysi bola ostýchavosť, čo sa týka diskusie. Dnes je to iné. Nejde len o otázky, ale aj veľmi fundované pripomienky a vlastné postrehy. Čo si vysoko cením.

Zvolili ste si polytematický program. Aký bol dôvod?

 • Týmto krokom chceme demonštrovať myšlienku, že našou snahou je, aby sa interná medicína nerozparcelovala, aby sa zachovala istá celistvosť, čo však asi nie je vždy možné. Ale chceme, aby napríklad všeobecný internista vedel s jednotlivými odbormi úzko spolupracovať, aby mal čiastkové poznatky a aby sa stal istým integrátorom. Aj toto je jeden z cieľov dnešného memoriálu. Monotematická memoriálová prednáška, to je životná príležitosť prezentovať výsledky svojej práce. A práve všetky prednášky dohromady nám dávajú skvelú príležitosť zachovať celistvejší, objektívnejší pohľad na internú medicínu ako takú.

          

          

         


 
nasp
16.apr.2007 17:13:09     E