03.04.2007 - Tlačová beseda k Svetovému dňu zdravia

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Úrad verejného zdravotníctva SR a Kancelária WHO na Slovensku uskutočnili dňa 03. apríla 2007 pri príležitosti Svetového dňa zdravia (07. 04. 2007) spoločnú tlačovú besedu s nasledovným programom:

1. "Zdravotný stav obyvateľov SR"
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH - riaditeľ ÚVZ SR,
2. "Medzinárodná ochrana zdravia"
MUDr. Darina Sedláková, MPH - zástupkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku,
3. "Zdravotný stav starých ľudí a problematika zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti"
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. - vedúci Katedry geriatrie, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU,
4. "Vyzvi srdce k pohybu - realizácia 2. ročníka celoslovenskej kampane"
MUDr. Silvia Kontrošová, MPH - koordinátorka projektu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Súčasťou boli aj písomné informácie: "Zdravotný stav nezamestnaných a komunít" od h. doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD., vedúcej Katedry komunitnej medicíny SZU.

  

 

 


 
nasp
5.apr.2007 8:04:29     E