13.03.2007 - Tlačová beseda k aplikácii eliminačnej liečby Prometheus

Ako sme už na našej webovej stránke informovali, v  noci z 8. na 9. januára 2007 sa v Nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave - Kramároch po prvýkrát v Slovenskej republike použila umelá náhrada pečene prostredníctvom prístroja Prometheus. Metódu aplikovali na Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti I. internej kliniky - výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity. Metódu aplikovali lekári a sestry z I. internej kliniky, v spolupráci s pracovníkmi a pracovníčkami hemodialyzačného centra Logman a v spolupráci so slovenskými a českými technickými pracovníkmi.

Dňa 13. marca 2007 za prítomnosti Ing. Silvii Gašparovičovej, rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., riaditeľa FNsP Bratislava MUDr. Richarda Rašiho, MPH, námestníčky riaditeľa h. doc. MUDr. Štefánii Moricovej, PhD., MPH, riaditeľa firmy Askin RNDr. Dušana Jareka a prof. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc. sa uskutočnila tlačová beseda, ktorú moderovala PhDr. Alica Bieliková. Ako prvého požiadala profesora Š. Hrušovského o úvodné slovo. Prof. Š. Hrušovský prítomných novinárov oboznámil s pracoviskom I. internou klinikou, ktorá plní dve ťažiskové oblasti - liečebnú a vzdelávaciu. Informoval, že až vyše 50 percent pacientov je prijímaných z celého Slovenska a poskytuje sa tu špičková zdravotnícka starostlivosť. Potom svoju pozornosť obrátil na životazachraňujúci prístroj Prometheus, ktorý čistením ľudskej biekoviny - albumínu - od toxických látok, napríklad bilirubínu, pomáha pečeň regenerovať. Prístroj vlastne pečeň samotnú nelieči, ale nahrádza jej niektoré funkcie. Jedno očistenie trvá asi 10 až 12 hodín. "Prístroj pracuje podobne ako umelá oblička, ale je rádovo sofistikovanejší, preto si vyžaduje vysokú odbornú úroveň zo strany odborného personálu". "A práve vďaka zjednoteniu dvoch katedier", podčiarkol profesor Hrušovský, "nefrológie a hepatológie, vznikol jeden výborný zohraný tým, ktorý dokonale pracuje na eliminácii toxínov z pečene". Prístroj zakúpili Slovenské elektrárne, ako dar pre toto výnimočné pracovisko. Zatiaľ sa použil u dvoch pacientov.

Prítomných oslovila aj pani Silvia Gašparovičová, ktorá poďakovala vlastne všetkým lekárom, ktorí sa starajú o zdravie pacientov a vyslovila radosť, že práve na tomto pracovisku je ďalší špičkový prístroj v hodnote 2 mil. 400 tisíc korún. To, že sa podarilo ho zakúpiť z celej sumy, a nemuselo sa naň skladať, pokladá za výnimočné, lebo zväčša tomu tak nebýva a nadácia dostáva nie vždy veľké sumy, a na veľa vecí sa preto musí doslova "vyskladať". Pripomenula, že ani jedna vláda zatiaľ nie je schopná riešiť všetky problémy v zdravotníctve, preto bude stále aktuálnou úlohou, aby sa viacerí podieľali na riešení napríklad "dovybavenosti" nemocníc, pripomenula na záver pani Silvia Gašparovičová.
Potom mali novinári ako aj hostia možnosť stretnúť sa s pacientkou využívajúcou túto liečbu, oboznámiť sa s personálom, ako aj samotným nemocničným prostredím, kde sa aplikácia liečby vykonáva.

Prezentácia Pečeňová dialýza Prometheus

  

 


 
nasp
15.mar.2007 8:31:37     E