22.02.2007 - Spoločenské stretnutie na spoločenskej úrovni

Nie len chlebom je človek živý, ale aj niečím iným. Napríklad príjemným stretnutím s príjemnými ľuďmi a na príjemnej pôde. Takým bolo aj spoločenské posedenie študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií - všeobecného lekárstva, Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  a Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity konajúce sa v priestoroch univerzitnej jedálne.
 Milé stretnutie otvorila prvá prorektorka SZU a dekanka FOaZOŠ prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. V úvode ospravedlnila jeho magnificienciu prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorý sa z neodkladných dôvodov musel zúčastniť iného podujatia. Privítala jeho spektabilitu prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., spektabilitu prof. MUDr. Romana Kováča, CSc., ako aj tých, pre ktorých toto podujatie bolo pripravené.
 O dobrú zábavu sa postaral "disdžokej" , o chuťové poháriky kolektív univerzitnej kuchyne. To, že sa študenti dobre cítili dokladá aj fakt, že ich stretnutie sa končilo až niečo pred 21. hodinou.  Spoločenské stretnutie malo naozaj vysokú spoločenskú úroveň.

    

 


 
nasp
26.feb.2007 10:47:37     E