20.02.2007 - "Genome - Wide and World - Wide" - prof. Simon Mead na SZU

Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity a Vedecká rada Vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity uskutočnila dňa 20. februára 2007 v Aule SZU zaujímavú prednášku na tému:
"GENOME-WIDE and WORLD-WIDE : THE SEARCH FOR PRION DISEASE GENETIC SUSCEPTIBILITY FACTORS", ktorú predniesol: prof. SIMON  MEAD,  Department of Neurogenetics, Imperial College School of Medicine at St. Mary´s, London.

Prednášku otvorila MUDr. Eva Mitrová, DrSc. vedúca Národného referenčného centra pre priónové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie a vedúca Oddelenia priónových chorôb SZU. Privítala vzácneho hosťa a veľmi srdečne, priateľsky mu vysvetlila, čo jeho meno znamená v slovenčine.  Nesmierne zaujímavá prednáška končila diskusiou, po ktorej v neformálnom rozhovore, počas krátkeho občerstvenia s prítomnými pracovníkmi univerzity, ale aj odborníkmi z iných inštitúcií, si navzájom vymieňali na problematiku svoje názory. Prof. Simon Mead láskavo súhlasil s uverejnením svojej prednášky na webovej stránke univerzity, preto ju môžeme prezentovať v jej celom znení.

   

 

 

 

 

 

 


 
nasp
26.feb.2007 9:20:55     E