08.-09.01.2007 - Premiéra aplikácie eliminačnej liečby Prometheus

V noci z 8. na 9. januára 2007 sa v Nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave - Kramároch po prvýkrát v Slovenskej republike použila umelá náhrada pečene prostredníctvom prístroja Prometheus.
 Metódu použili na Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti I. internej kliniky - výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity. Metódu aplikovali lekári a sestry z I. internej kliniky, v spolupráci s pracovníkmi a pracovníčkami hemodialyzačného centra Logman a v spolupráci so slovenskými a českými technickými pracovníkmi. Eliminačnú liečbu, pri ktorej prístroj nahrádza niektoré funkcie pečene, aplikovali pacientke so zlyhaním pečene v ohrození života. Procedúru zvládla výborne, životne dôležité funkcie organizmu sú zachované.
 Prístroj Prometheus je dar Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej a sponzorov. Je jediný v Slovenskej republike. Eliminačná liečba pri zlyhaní pečene zažíva v súčasnosti prudký rozvoj a je predpoklad, že významne prispeje k riešeniu ťažkých stavov zlyhania pečene, ktoré boli donedávna neliečiteľné.

  


 
nasp
12.jan.2007 14:09:37     E