Oddelenie bioštatistických analýz

Telefón:+421 2 59 370 250
Vedúci oddelenia:doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
Zoznam pracovníkov:RNDr. Soňa Wimmerová; tel.: 59370389
RNDr. Ladislava Wsólová; tel.: 59370390
Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť

Spolupráca na domácich aj zahraničných projektoch pri tvorbe databáz a štatistická analýza získaných údajov.

Pedagogická činnosť

Pregraduál:

 • FVZ
  • II. ročník bakalárskeho štúdia (denného aj externého) - predmet Bioštatistika II
  • II. ročník magisterského štúdia (denného aj externého) - predmet Bioštatistika
  • I. ročník 3-ročného prerušovaného štúdia "odborník pre riadenie verejného zdravotníctva" - predmet Úvod do štatistiky
 • FOaZOŠ
  • I. ročník Ošetrovateľstvo - externá forma štúdia - magisterské štúdium - predmet Štatistika
  • III. ročník Sociálna práca - externá forma štúdia - bakalárske štúdium - predmet Štatistika
  • III. ročník Fyziologická a klinická výživa - externá forma štúdia - ÚSOV - predmet Štatistika

Postgraduál:

 • špecializačné štúdium
 • doktorandské štúdium

Propedeutika vedeckej práce v medicíne - predmety:

 1. Tvorba databáz, ich manažovanie a spracovanie elektronickými médiami,
 2. Grafická a tabuľková prezentácia vedeckej práce

Konzultačná a poradenská činnosť pri spracovaní atestačných a doktorandských prác.
 
nasp
10.máj.2009 20:57:24     E