Oddelenie bioaktívnych látok a nutričného skríningu

Pracovisko:Limbová 14, 83303 Bratislava 37, SR
Telefón:+421 2 593 69 422, 59369 203, fax. : +421 2 593 69 203
Vedúci oddelenia:Ing. Alexander Maďarič, CSc.
Zoznam pracovníkov:

Ing. Bačeková Martina

Ing. Hudecová Zuzana

Jaslovská Alena

Jurčova Ľubica

RNDr. Kadrabová Jana, CSc.

Doc.MUDr. Kajaba Igo, CSc.

Ing. Kováčiková Zuzana, CSc.

RNDr. Mišľanová Csilla, PhD.

Ing. Nagyová Anna, CSc.

Ing. Pauková Viera

Salkayová Irena

Šimečková Oľga

Trtalová Margita

Valentová Mária

Zameranie oddelenia:

Vedecko-výskumná činnosť oddelenia je zameraná na problematiku vplyvu prírodných bioaktívnych látok na rizikové faktory civilizačných ochorení a to najmä z hľadiska ich možnej prevencie. Zo širokého spektra bioaktívnych látok sa hlavná pozornosť venuje  vplyvu antioxidačných vlastností mikronutrientov (vitamínov: A, C, E a skupiny B, esenciálnych stopových prvkov: Se) a fytonutrientov (flavonoidov: flavonol - kvercetín, flavanoly -  katechíny, fytoestrogény - stilbény,  najmä resveratrol, atď.), na vznik  civilizačných ochorení ako sú kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, neurodegeneratívne ochorenia i samotné starnutie pretože sa ich zúčastňujú  voľnoradikálové  procesy. Študuje sa  taktiež ich vplyv na metabolizmus lipidov, sírnych aminokyselín najmä homocysteínu ako nezávislého rizikového faktora  kardiovaskulárnych ochorení a na moduláciu imunitného systému.

Vyvíjajú sa funkčné potraviny prospešné zdraviu na báze celozrných múk, najmä z ovsa  (z dôvodov prítomnosti rozpustných a nerozpustných vláknin), so zvýšeným obsahom bioaktívnych látok z ich prírodných zdrojov ako sú napr. cibuľa, čaj, hroznové zrnká, červená ďatelina, atď. Sledujeme účinky týchto funkčných potravín u zdravých a rizikových skupín populácie (starší ľudia, hypercholesterolemici a iné) na parametre biochemické, hematologické, imunologické, oxidačného stresu a antioxidačného statusu organizmu. Vyvíjajú a modifikujú sa metódy HPLC na stanovenie fytonutrientov v potravinových komoditách a v krvi (aj niektoré metabolity fytonutrientov), na stanovenie nových rizikových faktorov civilizačných ochorení, napr. asymetrického dimetylarginínu, ktorý je endogénnym inhibítorom NO syntetázy.
 
nasp
1.dec.2005 10:24:56     E