SZU - Fakulta zdravotníckych a špecializačných štúdií SZU v Bratislave zmenila názov na Lekársku fakultu SZU v Bratislave

V zmysle § 10 ods. 5 a § 9 ods. 1 písm. a) zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe schválenia Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity dňa 10. 6. 2010 a v súlade s kladným vyjadrením Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,

 

rektor SZU v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

 

mení s účinnosťou od 1. júla 2010 názov

 

Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v Bratislave

 

na

 

Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.


 
nasp
1.júl.2010 20:43:13     E