FVZ - Výsledky záverečného testu štúdia MPH zo dňa 7.6.2010.

Výsledky záverečného testu štúdia MPH zo dňa 7.6.2010.

PID

Body

14532895

209

23897811

287

50366837

298

89374761

290

Skúšobná komisia na svojom zasadnutí 28.5.2010 rozhodla, že pre úspešné absolvovanie záverečného testu je potrebné dosiahnuť minimálne 225 bodov, čo znamená 75% správnosť odpovedí.

Bratislava 7.6.2010


doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.,
mimoriadny profesor
predseda komisie


 
nasp
7.jún.2010 14:38:30     E