FVZ - Rozhodnutie skúšobnej komisie pre záverečné skúšky špecializačného štúdia odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.

Rozhodnutie skúšobnej komisie pre záverečné skúšky špecializačného štúdia odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.

Skúšobná komisia na svojom zasadnutí 28.5.2010 rozhodla, že pre úspešné absolvovanie záverečného testu je potrebné dosiahnuť minimálne 225 bodov, čo znamená 75% správnosť odpovedí.


28.5.2010

doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.,
mimoriadny profesor
predseda komisie


 
nasp
28.máj.2010 14:32:12     E