FZŠŠ - Ústav TČM SZU, Subkatedra akupunktúry FZŠŠ SZU: Pozvanie na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny s MUDr. Vladimirom Grigorjevičom Nachatoyom z Petrohradu

Pozývame na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny v dňoch 26. - 27. júna 2010, ktorého spoluorganizátormi sú Sekcia akupunktúry SLK a Spoločnosť akupunktúry SLS.
 
Prednášať bude profesor tradičnej čínskej medicíny MUDr. Vladimir Grigorjevič Nachatoy, člen Petrohradského lekárskeho inštitútu I. P. Pavlova, člen Čínskej akadémie vied. Je dlhoročným prednášateľom 1. školy TČM v Českej republike.

Témy prednášok: 

  • Praktická akupunktúra v gynekológii
  • Poruchy menštruačného cyklu
  • Neplodnosť
  • Akupunktúra v priebehu tehotenstva

Začiatok odborného podujatia je vždy o 9.00 h, prezentácia bude v sobotu 26. júna od 8.30 h. Predpokladaný koniec prednášok je v sobotu 26. júna o 17.00 h, v nedeľu 27. júna o 13.00 h.
Prednášky budú simultánne tlmočené do slovenského jazyka. Sú určené pre všetkých absolventov základných kurzov, ako i pre pokročilejších.
Prihlásiť sa možno riadne vyplnenou prihláškou na kurzy SZU. Bližšie informácie získate aj na tel. č. 02/59 370 362.
Poplatok za seminár je 45 eur.
Seminár bude hodnotený kreditmi.

Organizačný výbor:
MUDr. Vladimír Balogh, vedúci Ústavu TČM SZU
MUDr. Alena Ondrejkovičová, vedecký sekretár SA SLS
MUDr. Gabriel Petrovics, predseda Sekcie akupunktúry SLK


Pre záujemcov o kultúrny program ponúkame do 1. júna možnosť rezervácie vstupeniek do novej budovy SND, kontakt na rezerváciu vstupeniek: tel. č. 0903 792 228, aondrejk@hotmail.com.


 
nasp
20.máj.2010 11:38:39     E