FZŠŠ - 1. študentská vedecká konferencia prác ŠVOČ

Dekanát Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií
Limbová 12, Bratislava

si Vás dovoľuje srdečne  pozvať na konferenciu s názvom

1. študentská vedecká konferencia prác ŠVOČ

akad. rok 2009/2010

Konferencia sa uskutoční

dňa 20. mája 2010 (štvrtok) o 9.00 h

V posluchárni B-122, 1. poschodie, Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 14, Bratislava


 
nasp
19.máj.2010 8:11:29     E