FVZ - Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva na svojom zasadnutí dňa 9.3.2010 schválil zloženie volebnej komisie a harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FVZ


 
nasp
4.máj.2010 0:55:00     E