FVZ - Konečné výsledky vstupného testu špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve MPH

zo dňa 7.9.2009 a 21.9.2009

číslo testu počet bodov číslo testu počet bodov
1. 44 50 47. 61 33
2. 54 50 48. 68 33
3. 6 49 49. 75 33
4. 10 49 50. 99 33
5. 11 49 51. 100 33
6. 29 49 52. 33 32
7. 34 49 53. 79 32
8. 56 49 54. 15 31
9. 62 49 55. 24 31
10. 63 49 56. 31 31
11. 26 48 57. 70 31
12. 27 48 58. 76 31
13. 39 48 59. 88 31
14. 52 48 60. 93 31
15. 57 48 61. 74 30
16. 80 47 62. 90 30
17. 81 47 63. 1 29
18. 65 46 64. 12 29
19. 30 45 65. 35 29
20. 43 41 66. 51 29
21. 46 41 67. 36 28
22. 91 41 68. 85 28
23. 69 40 69. 86 28
24. 2 39 70. 98 28
25. 38 39 71. 101 28
26. 41 39 72. 42 27
27. 64 39 73. 45 27
28. 32 38 74. 66 27
29. 13 37 75. 18 26
30. 96 37 76. 22 26
31. 3 36 77. 28 26
32. 5 36 78. 55 26
33. 19 36 79. 7 25
34. 50 36 80. 17 25
35. 71 36 81. 83 25
36. 95 36 82. 48 24
37. 37 35 83. 60 24
38. 67 35 84. 20 23
39. 78 35 85. 58 23
40. 89 35 86. 59 23
41. 49 34 87. 72 23
42. 73 34 88. 16 22
43. 82 34 89. 25 22
44. 87 34 90. 47 21
45. 21 33 91. 40 19
46. 23 33 92. 53 16

Rozhodnutie dekana

Dekan Fakulty verejného zdravotníctva, na základe výsledkov prijímacieho pohovoru, rozhodol prijať do 1. ročníka špecializačného štúdia Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (MPH) do akademického roku 2009/2010 uchádzačov s počtom bodov 29 a viac.

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
 
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. mim. prof.
v Bratislave 23. septembra 2009


 
nasp
22.sep.2009 12:19:03     E