FZŠŠ - Subkatedra zobrazovacích metód v mamodiagnostike

V akademickom roku 2009/2010 bude zriadený pri Katedre rádiológie FZŠŠ SZU pedagogický útvar Subkatedra zobrazovacích metód v mamodiagnostike.
Subkatedra plánuje v akademickom roku 2009/2010 vzdelávacie aktivity:
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii - skríning,
termín: 15.3. - 26.3.2010 a 3.5. - 14.5.2010
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii - skríning,
termín: 21.6. - 22.6.2010.
Bližšie informácie budú uverejnené v Pláne aktivít ďalšieho vzdelávania pod Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií SZU od septembra 2009.
 
nasp
28.júl.2009 11:35:48     E