FVZ - Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky pre odbornú verejnosť

V dňoch 19.6., 1.7., 2.7., sa budú konať habilitačné prednášky pre odbornú verejnosť v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo (7.4.2). Prednášky sa budú konať v posluchárni č. 3-3-3 na 3 poschodí na FVZ SZU v Bratislave, Limbová 14.
Oznámenia v prílohe.

Prednášať budú:

19.6.2009

9.00 - PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
názov  habilitačnej prednášky:  "Compliance",
názov habilitačnej práce:  "Sociologická analýza sociálneho javu vo verejnom zdravotníctve"

14.00 - PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
názov  habilitačnej prednášky:  "Právne aspekty kontroly tabaku a alkoholu na Slovensku a v Európskej únii "
názov habilitačnej práce:  "Kontrola tabaku a alkoholu vo verejnom zdravotníctve"

1.7.2009

9.00 - MUDr. Eva Máderová, CSc.
názov  habilitačnej prednášky:  "Hodnota vakcinácie"
názov habilitačnej práce:  "Surveillance infekčných chorôb na Slovensku"

14.00 - MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
názov  habilitačnej prednášky:  "Kampylobakteriiózy ako verejno-zdravotný problém"
názov habilitačnej práce:  "Surveillance chrípky v SR - inovácia a harmonizácia s EÚ"

2.7.2009

9.00 - MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
názov  habilitačnej prednášky:  "Verejno zdravotné aspekty imunizácie"
názov habilitačnej práce:  "Vakcionológia v kontexte verejného zdravotníctva"

14.00 - MUDr. Cyril Klement, CSc.
názov  habilitačnej prednášky:  "Medzinárodné zdravotné predpisy - súvislosti a implementácia v SR"
názov habilitačnej práce:  "Verejno-zdravotnícke aspekty biologických zbraní"


 
nasp
2.jún.2009 14:22:58     E