SZU - Odovzdanie psychodiagnostickej prístrojovej techniky určenej na vyšetrenie vodičov na výučbové účely dopravných psychológov.

INFORMÁCIA

Dňa 29. mája 2009 sa uskutoční

v Aule rektora SZU (2. poschodie, Limová 12, Bratislava)
o 10:00 hod.

odovzdanie psychodiagnostickej prístrojovej techniky určenej na vyšetrenie vodičov (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z.) na výučbové účely dopravných psychológov.

Prítomní budú: rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prvá prorektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych špecializačných štúdií, vedúci Katedry psychológie PhDr. Peter Kleimann, ktorého katedra, okrem iného, tiež pripravuje študijný program pre dopravných psychológov.
V tejto súvislosti by sme radi informovali verejnosť, že ide o vyšetrenie, ktoré je povinné pre vodičov nákladných vozidiel a kamiónov, nebezpečných nákladov a áut s výstražným znameniami (skupiny C).

Uvedený typ prístrojov sa využíva v 12 krajinách EÚ ako aj v Japonsku, Turecku a v JAR. Vyšetrenie je súčasťou zabezpečenia nielen osobnej bezpečnosti samotných vodičov, ale najmä ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj odvráteniu, prevencii možnej hrozby materiálových či iných ekologických nešťastí a havárií.

V tejto súvislosti Slovenská zdravotnícka univerzita oslovila Dr. Schuhfried Gernota, aby zapožičal na výučbové účely niekoľko prístrojov, aby mohla prebiehať praktická výučba dopravných psychológov ešte pred nástupom do praxe, aby si mohli prakticky vyskúšať, osvojiť a naučiť sa s nimi pracovať, čiže kvalifikovane testovať vodičov z povolania.

Dr. Gernot Schuhfried v Bratislave

29. 5. 2009 navštívi Slovenskú zdravotnicku univerzitu (SZU) v Bratislave Dr. Gernot Schuhfried. V rámci návštevy prednesie odbornú prednášku a SZU budú oficiálne zapožičeané dva prístroje VTS, ktoré budú slúžiť pre vzdelávanie slovenských dopravných psychológov. Dr. Gernot Schuhfried sa narodil v roki 1941 a vyštudoval na Viedenskej univerzite psychológiu, filozofiu, matematiku a fyziku. V rokoch 1969-2008 bol riditeľom spoločnosti Schuhfried GmbH a v súčasnosti je partnerom tejto spoločnosti. Je autorom mnohých vedeckých publikácií a psychodiagnostických metód (oi. Determinačného testu, Vigilančného testu a ďalších metód, ktoré našly celosvetové uplatnenie). 
nasp
28.máj.2009 9:08:21     E