SZU - Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na akademický rok 2009/2010

Pripravili sme pre Vás Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na akademický rok 2010/2011. Dúfame, že v množstve ponúkaných vzdelávacích aktivít nájdete všetko, čo je potrebné pre Váš ďalší profesný rast. Termíny a obsah sú aktualizované on-line. Aktuálny stav Vami požadovanej aktivity si nájdete vo vyhľadávacom nástroji Plánu aktivít ďalšieho vzdelávania.

Vážení záujemcovia o vzdelávanie na našej univerzite, dovoľujeme si Vás upozorniť, že na našej webovej stránke nájdete aj prihlášky na tieto vzdelávacie aktivity, ako aj prihlášky na špecializačné a certifikačné skúšky (tu).


 
nasp
11.máj.2009 10:28:43     E