FZŠŠ - Informácia pre študentov 2. a 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo

Vážený študent,
Vážená študentka,

Vaša fakulta Vás informovala o témach študentskej vedeckej odbornej činnosti pre akademický rok 2009/2010.
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie práce ŠVOČ Vás prosíme, aby ste vyplnili prihlášku na ŠVOČ  pre akademický rok 2009/2010 a odovzdali na Študijnom oddelení SZU  najneskôr do 4. mája 2009.


V Bratislave 8. 4. 2009 Mgr. Eva Chmelárová
 vedúca Študijného odd. SZU


 
nasp
8.apr.2009 11:58:13     E