FZŠŠ - Informácia pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo

Vážení medici,

v dňoch 20. - 24. apríla 2009 sa uskutoční Vaša výučba predmetov Chirurgická propedeutika a Vnútorné lekárstvo na klinikách SZU vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici (adresa: Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica).
Odchod z Bratislavy do Banskej Bystrice bude dňa 19. apríla 2009 (v nedeľu) o 16.21 h z Hlavnej stanice (vlaková). Po príchode do Banskej Bystrice (o 19.21 h) nasadnete na trolejbus č. 1, ktorého konečná zastávka je pred FNsP F. D. Roosvelta, kde sa ubytujete na internáte.
Dňa 20. 4. 2009 (v pondelok) budú raňajky o 7.30 h. Potom sa presuniete do Pavilónu B1 na Chirurgickú kliniku SZU (5. poschodie), kde o 8.00 h Vám začne výučba.
Je bezpodmienečne nutné, aby každý jeden z Vás mal so sebou biely plášť, biele tričko a biele nohavice.
Po absolvovaní týždennej výučby v Banskej Bystrici bude spoločný odchod vlakom o 15.01 z Banskej Bystrice s príchodom do Bratislavy o 18.40 h (Hlavná stanica).

Vážení medici, Vaša účasť na tejto výučbe je povinná.


S pozdravom

V Bratislave 8. 4. 2009 Mgr. Eva Chmelárová
vedúca Študijného odd. SZU


 
nasp
8.apr.2009 11:56:06     E