SZU - Slávnostné promócie absolventov SZU 2008/2009 - rozvrh

Fakulta verejného zdravotníctva

 

29. 6. 2009 - pondelok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Verejné zdravotníctvo

Bakalárske štúdium

den.+ext.

43 (21+22)

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Verejné zdravotníctvo

Magisterské štúdium

DEN.

21

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Verejné zdravotníctvo

Magisterské štúdium

Ext.

49

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

30. 6. 2009 - utorok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Ošetrovateľstvo,   Pôrodná asistencia

Bakalárske štúdium

DEN.

33 (21+12)

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Fyzioterapia,

Urgentná zdrav. starostl.

Bakalárske štúdium

DEN.

37 (18+19)

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Pôrodná asistencia,

Urgentná zdrav.  starostl.

Bakalárske štúdium

EXT.

30 (9+21)

15.00 h

nácvik o 14.00 h

 Fyzioterapia

Bakalárske štúdium

EXT.

41

 

1. 7. 2009 - streda

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Rádiologická technika

Bakalárske štúdium

EXT.

30

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Fyziologická a kl. výživa,

Sociálna práca

Bakalárske štúdium

EXT.

44 (29+15)

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium

EXT.

45

15.00 h

nácvik o 14.00 h

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium

EXT.

45

 

2. 7. 2009 - štvrtok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Ošetrovateľstvo (+Kom.)

Bakalárske štúdium

EXT.

47

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Fyzioterapia

Magisterské štúdium

EXT.

26

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

15.00 h

nácvik o 14.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

 

3. 7. 2009 - piatok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

15.00 h

nácvik o 14.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

 

6. 7. 2009 - pondelok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

15.00 h

nácvik o 14.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

 

7. 7. 2009 - utorok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

EXT.

45

 

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

 

9. júla 2009 - štvrtok

  9.00 h

nácvik o 8.00 h

Ošetrovateľstvo

Bakalárske štúdium

 

 

11.00 h

nácvik o 10.00 h

Fyzioterapia

Bakalárske štúdium

 

 

13.00 h

nácvik o 12.00 h

Urgentná zdrav.  starostl.

Bakalárske štúdium

 

 

15.00 h

nácvik o 14.00 h

Ošetrovateľstvo

Magisterské štúdium

 

 


 
nasp
10.mar.2009 19:16:23     E