FOaZOŠ - Verejná habilitačná prednáška MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. na tému: "Mýty a povery v prvej pomoci" a verejná obhajoba habilitačnej práce: "Prednemocničná urgentná medicína".

Dekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 2. 3. 2009  o 8.00 hod. sa  v budove SZU, Limbová 14, na 4. poschodí uskutoční verejná habilitačná  prednáška MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. na tému: "Mýty a povery v prvej pomoci" a verejná obhajoba habilitačnej práce: "Prednemocničná urgentná medicína".


 
nasp
4.mar.2009 8:23:33     E