FVZ - Oznam pre študentov II. ročníka bakalárskeho štúdia

Katedra epidemiológie FVZ

Osnova ročníkovej bakalárskej práce z epidemiológie
(študenti II. ročníka bakalárskeho štúdia)

 • Názov
 • Obsah 
 • Úvod
  • význam problematiky
   história, súčasnosť
 • Klinická charakteristika ochorenia
 • Epidemiologická charakteristika ochorenia
  • Výskyt v SR a vo svete
  • Rizikové osoby
  • Rizikové faktory, prírodné a sociálne faktory,
  • pôvodca nákazy, diagnostika, inkubačný čas, prameň pôvodcu nákazy, spôsob prenosu, vnímavosť a imunita (pri infekčných chorobách)
 • Zoznam použitej a citovanej literatúry
 • Zoznam grafov, tabuliek, obrázkov

Rozsah práce: 8 - 10 strán

Študenti skonzultujú práce po odovzdaní so školiteľmi vo vopred dohovorenom čase a školitelia práce posúdia.


 
nasp
10.feb.2009 10:34:48     E