SZU - Kurz v rámci certifikačnej prípravy pre certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia

Katedra psychológie Ústavu spoločenských vied a cudzích jazykov Slovenskej zdravotníckej univerzity informuje, že v dňoch 13.-14.03.2009 a 29.-30.05.2009 poriada kurz v rámci certifikačnej prípravy pre certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia. Kurzy sa konajú v účelovom vzdelávacom zariadení SZU v Modre-Harmónii a sú pre uchádzačov o certifikát v dopravnej psychológii povinné.

Kurz bude mať 5 sústredení a bude končiť v letnom semestri akademického roku 2009/2010.

Prihlášky na hore uvedené vzdelávacie aktivity je potrebné zaslať na študijné oddelenie SZU (pani Brennerovej) Limbova 12, 833 03 Bratislava 37 v termíne do 01.02.2009.


 
nasp
7.jan.2009 17:58:37     E