FZŠŠ - Vzdelávanie v radiačnej ochrane

V zmysle § 8 ods. 6/a NV SR 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení vyplýva pre lekárov indikujúcich rádiologické vyšetrenie povinnosť absolvovať 8 hodinové vzdelávanie v radiačnej ochrane.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Katedra rádiológie oznamuje, že hore uvedené zákonom predpísané vzdelávanie, bude uskutočňovať od novembra 2008 v nasledovných termínoch pod  uvedenými vzdelávacími aktivitami (VA):

  • 19.11.2008 - VA 4082
  • 10.12.2008 - VA 4083
  • 21.01.2009 - VA 4084
  • 18.02.2009 - VA 4085
  • 18.03.2009 - VA 4086

Prihlášky na tieto vzdelávacie aktivity nájdete na www.szu.sk a na konci tohto oznamu.

Za vzdelávaciu aktivitu je potrebné uhradiť poplatok vo výške 3 200,- Sk. V závere vzdelávacej aktivity každý účastník dostane potvrdenie o účasti a potvrdenie o získaní kreditov.

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (Acrobat reader - PDF)
veľkosť súboru 52 kB

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (MS Word - DOC)
veľkosť súboru 30 kB


 
nasp
15.okt.2008 11:34:43     E