FZŠŠ - Kurzy inštruktorov prvej pomoci

doc. MUDr. Milan Májek, CSc.

garant študijného odboru prvej pomoci pre inštruktorov kurzov prvej pomoci,
vedúci Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií,
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

--------------------------------------------------------------------------

Organizácia kurzu inštruktora prvej pomoci

 1. Spôsob prihlásenia:
  formou prihlášky , vyplnenú prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

 2. Informácie o kurze:
  získa záujemca na sekretariáte prednostu kliniky a vedúceho katedry AIM, Dérerova FNsP v Bratislave, PhDr. Zuzana Rybárová, zuzana.rybarova@kramare.fnspba.sk

 3. Cena
  - poplatok za absolvovanie 3 dňového kurzu 1. pomoci ukončeného skúškou je 103,56 €.
  - poplatok za vydanie potvrdenia pre abolventov kurzu prvej pomoci je 99,58 €

 4. Miesto konania kurzov prvej pomoci:
  SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava, 

  Teoretická časť:
       -
  prezenčná forma - účasť na prednáškach
      
  Praktická časť:
       -
  prezenčná forma  - praktická demonštrácia a precvičenie v odborných učebniach.

 5. Časový harmonogram:
  - teoretická časť v rozsahu 8 vyučovacích hodín 
  - praktická časť v rozsahu 16 vyučovacích hodín

Bližšie informácie na Katedre anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií.


 
nasp
5.jún.2008 10:37:30     E