SZU - SAIA - Národný štipendíjny program na podporu mobilít

Program ponúka pre občanov SR štipendiá na pobyty študentov a doktorandov zo slovenských vysokých škôl a SAV na zahraničných vysokých školách a výskumnych inštitúciach. Rovnako poskytuje štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, učitelov VŠ a výskumných pracovníkov, ktorí chcú stráviť študíjny alebo výskumný pobyt na Slovensku. 

Občania SR zo slovenských inštitúcií sa môžu uchádzať aj o cestovný grant, ktorý pokrýva cestovné náklady na miesto pobytu a späť (uchádzať sa možu študenti, doktorandi, ale aj učitelia a výskumný pracovníci).

Uzávierky na podávanie žiadostí sú:

30. apríla 2008 - štipendiá a cestovne granty na akademicky rok 2008/09

31. októbra 2008 - štipendia a cestovne granty na letný semester akad. roka 2008/09

(termíny uzávierok sa budú opakovať aj v nasledujúcich rokoch).


 
nasp
15.apr.2008 14:17:22     E